8,8!

Wat doen wij voor u

Tot ons standaardpakket, onze service aan u, behoort het op locatie leveren en installeren van de door u gekochte goederen, tenzij anders overeengekomen.

Installatie geschiedt door eigen monteur(s) die zeer bedreven zijn in deze werkzaamheden en uiterst behoedzaam omgaan met uw waardevolle spullen.

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om bijvoorbeeld een tillift in te huren, wanneer de gekochte goederen niet over de trap naar boven kunnen. In overleg met u zullen de gemaakte kosten daarvoor worden doorberekend.

Aan de hand van de gemaakte afspraken zal de monteur eventueel goederen mee retour nemen. Wij zorgen dan voor een zo bewust mogelijke afvoer. Dat kan zijn dat de goederen bij de stort worden aangeboden of in de kringloop tercht komen. Wanneer u dat laatste wenst, wordt daar zoveel mogelijk aan voldaan, maar u moet weten dat niet alles daar kan worden ingeleverd.